Logo
Logo BIP

Regulaminy

Zakładowy Regulamin Organizacyjny miejskiej instytucji kultury "Dom Muz" w Toruniu.

 

Regulamin wynagradzania pracowników miejskiej instytucji kultury "Dom Muz" w Toruniu.